SCOMI ondersteunt Karm Marg, een tehuis voor kinderen in India

Hartelijk bedankt voor uw bezoek aan de SCOMI website. SCOMI is de acroniem voor de stichting Stepchilden of Mother India. In het Nederlands Stiefkinderen van Moeder India. Hier geven wij u graag achtergrond informatie over de oprichting, doelen, en hoe u kunt helpen.

Doneer

SCOMI

SCOMI is in 2001 opgericht door Paul Bakker met het doel
fondsen te werven voor het Indiase kindertehuis Karm
Marg.

Paul Bakker (1933-2022) kwam vanaf de jaren 80 veel in India.
Hij werd geraakt door de vele arme en verwaarloosde
kinderen die hij daar op zijn reizen aantrof. In 1996
ontmoette Paul Veena Lal die zich met haar stichting Karm
Marg inzet voor de opvang van straatkinderen in Delhi. Hij
besloot haar te helpen zodat ze zich beter kon ontfermen
over deze kinderen.

In 2001 is Karm Marg in staat een eigen stuk grond te
kopen in Faridabad, ten zuiden van Delhi. Veena wil daar
een huis bouwen voor de kinderen. Voor de bouw en het
onderhoud van het huis, en de scholing van de talrijke
kinderen die daar inmiddels een plek hebben gevonden, is
structurele hulp nodig. Daartoe wordt stichting SCOMI in
het leven geroepen. 

Vanaf het allereerste begin zijn Deborah (1947) en Steve Pepper (1948), die voor hun Amsterdamse stoffenwinkel Capsicum veel in India komen, betrokken bij de stichting. Het bestuur bestaat uit Deborah Pepper, Viviane Bakker (1970), Fons Diepenmaat (1956), en Romy Boesveldt (1968). Het bestuur van SCOMI zet zich belangeloos in om fondsen te werven voor Karm Marg. Bijna honderd procent van de donaties die binnenkomen bij de stichting gaat naar Karm Marg. Het uitgangspunt van SCOMI is dat Veena, de oprichter en de oermoeder van Karm Marg, zelf het beste weet wat de prioriteiten zijn en hoe het geld gebruikt kan worden voor de ontwikkeling en het welzijn van de kinderen. Eenmaal per jaar probeert een van de bestuursleden op eigen kosten een bezoek te brengen aan Karm Marg om het contact met Veena en de kinderen levendig en warm te houden. Tussendoor heeft Veena veel contact via whatsapp en mail, voornamelijk met Deborah.

SCOMI doneert structureel ca. € 20.000= per jaar aan Karm Marg. Daarnaast houdt SCOMI een reservefonds aan waar Veena een beroep op kan doen voor grote verbeteringen of bij onverwachte gebeurtenissen: bijvoorbeeld er is een generator aangeschaft zodat er s’ avonds genoeg licht is voor de kinderen om te studeren, of toen er extra geld nodig was om de ingestorte omheiningsmuur te vervangen. Karm Marg, door de verkoop van zelfgemaakte producten, dekt 50% van de kosten. Maar voor de overige 50% zijn zij afhankelijk van donateurs – en uw donatie wordt dan ook heel erg op prijs gesteld! Hier kunt u een aantal van de verslagen van de bezoeken van afgelopen jaren teruglezen.

SCOMI is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel
onder de nummer 27243778 en heeft de ANBI status. RSIN numner: 816328080.

IBAN:  NL 61 ABNA 057 377 1340

Over Karm Marg

In India zijn er onvoorstelbaar veel kwetsbare en arme kinderen uit economisch en sociaal achtergestelde gezinnen. Zij worden fysiek, mentaal of seksueel misbruikt. Vaak belanden ze in een uitzichtloos leven van armoede en criminaliteit. Het doel van Karm Marg (het pad van actie) is om deze kinderen te voorzien van een veilige omgeving, waarin zij zelfvertrouwen kunnen ontwikkelen om zo een eigen toekomst te kunnen creëren.

Karm Marg organiseert ook trainingen voor jongeren die op een zijspoor zijn beland, waarin de nadruk ligt op hun vermogen om zelfredzaam te worden. Daarnaast helpt Karm Marg plattelandsvrouwen een eigen inkomen te genereren om zowel de levenstandaard van hun eigen gezin als die van de gemeenschap te verbeteren. Een belangrijk project is om jongeren te leren innovatieve en duurzame producten te maken van restmaterialen als kranten, oude kleding, hout en metaalschroot. Karm Marg maakt opvallende en kleurrijke producten zoals draagtassen, etuis, postkaarten, fotolijstjes en papierwaren die worden verkocht onder het merk Jugaad.  De inkomsten uit deze verkoop worden gebruikt voor lopende kosten en als startkapitaal voor de adolescenten die aan hun volwassen leven beginnen.

De organisatie is heel vernieuwend. Zij wordt democratisch geleid, met nauwelijks hiërarchie en zo min mogelijk bureaucratie. Hoewel de bestuursleden de strategie uitstippelen kan iedereen, van personeel tot kinderen, zijn zegje doen over beslissingen die worden genomen. Er is een open communicatie en strategieën worden aangepast als dat nodig is. Het thuis Karm Goan (dorp van actie) is echt van en voor de kinderen, met volwassen personeelsleden die fungeren als bevriende gidsen.

Veena Lal is de oprichter van Karm Marg en de drijvende kracht achter het dorp. Veena doet dit niet alleen maar heeft zich weten te omringen met een prachtig team. Wilt u een bijdrage leveren aan dit mooie thuis?

Hoe u kunt helpen

Bedankt voor uw vriendelijkheid!

Het laatste nieuws van Karm Marg

Het laatste nieuws van Scomi

Contact

Als je vragen hebt, neem gerust contact met ons op via info@scomi.org